ยินดีต้อนรับสู่ ITA 2565 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รับสมัครนักเรียน Online (v1.0) , โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา วจ.